سرخط خبرها
خانه / تبلیغات

تبلیغات

هزینه تبلیغات در زبانچه به شرح زیر است.

 

مکان تبلیغاندازه بنرتوضیحاتهزینه یک ماه
A1۶۰*۴۶۸فقط صفحه نخست۱۰۰,۰۰۰
A2۶۰*۴۶۸فقط صفحه نخست۶۰,۰۰۰
A3۶۰*۴۶۸فقط صفحه نخست۵۰,۰۰۰
A4۶۰*۴۶۸فقط صفحه نخست۵۰,۰۰۰
A5۶۰*۴۶۸فقط صفحه نخست۵۰,۰۰۰
A6۶۰*۴۶۸فقط صفحه نخست۵۰,۰۰۰
B1۲۵۰*۳۰۰تمامی صفحات۱۰۰,۰۰۰
B2۲۴۰*۱۲۰تمامی صفحات۳۵,۰۰۰
داخل مطالب۶۰*۴۶۸صفحه داخلی مطالب، پایین مطالب۱۵۰,۰۰۰
تبلیغات متنیتمامی صفحات / زیر B1۱۰,۰۰۰