سرخط خبرها
خانه / عربی | العربية / آموزش اصولی اعداد در زبان عربی

آموزش اصولی اعداد در زبان عربی

اعداد اصلی:

عدد معدود مذکر یا مؤنث بودن معدود إعراب معدود

۱و۲ مطابق با عدد مطابقِ عدد عدد تابع معدود
۳-۱۰ جمع بر عکسِ عدد مجرور
۱۱و۱۲ مفرد مطابقِ عدد منصوب
۱۳-۱۹ مفرد بر عکسِ جزء اول عدد منصوب
۲۰و۳۰و۴۰-۹۰ مفرد یکسان منصوب
۲۱و۲۲ … ۹۱و۹۲ مفرد مطابق با جزء أول منصوب
۲۳-۲۹ … ۹۳-۹۹ مفرد بر عکس جزء اول عدد منصوب
۱۰۰و۲۰۰ و … ۱۰۰۰و ۱۱۰۰ و … مفرد یکسان مجرور

اعداد ترتیبی:

اعدادی هستند که به عنوان صفت بعد از معدود بکار می روند و در إعراب و جنس از معدود خود تبعیّت می کنند.  در زبان فارسی معمولاً به آخر آنها پسوند « -ُ م » افزوده می شود. مثل دوم، سوم و … این اعداد در زبان عربی عبارتند از:
(۱- الأول/ الأولی) (۲- الثانی/ الثانیه) (۳- الثالث/ الثالثه) (۴- الرابع/ الرابعه) (۵- الخامس / الخامسه) (۶- السادس/ السادسه) (۷- السابع/ السابعه) (۸- الثامن/ الثامنه) (۹- التاسع/ التاسعه) (۱۰- العاشر/ العاشره) (۱۱- الحادیَ عشرَ/ الحادیهَ عشرهَ) (۱۲- الثانیَ عشرَ/ الثانیهَ عشرهَ) (۱۳- الثالثَ عشرَ/ الثالثهَ عشرهَ) … (۲۰- العشرون) (۲۱- الواحد/ الحادی والعشرون// الواحده/ الحادیه والعشرون) (۲۲- الثانی والعشرون/ الثانیه والعشرون) …(۳۰- الثلاثون) (۴۰- الأربعون) … (۱۰۰- المئه) (۱۰۱- الأول بعد المئه/ الأولی بعد المئه) (۱۰۲- الثانی بعد المئه/ الثانیه بعد المئه) (۱۱۰- العاشر بعد المئه/ العاشره بعد المئه) (۲۰۰- المئتان) (۲۲۰- العشرون بعد المئتَیْنِ) (۱۰۰۰- الألف)
مثال: ۱- ساعت۱۲ می باشد. = الساعهُ الثانیهَ عشرهَ تماماً.
۲- صفحه ی سه هزار و دویست و پنجاه و چهارُم را خواندم. = قرأتُ الصفحهَ الرابعهَ والخمسینَ بعدَ ثلاثهِ آلافٍ والمئتَیْنِ.


مثال:

به عربیبه فارسیعدد
صفرصفر۰
واحدیک۱
اثناندو۲
ثلاثهسه۳
اربعهچهار۴
خمسهپنج۵
ستهشش۶
سبعههفت۷
ثامنیههشت۸
تسعهنه۹
عشرهده۱۰

همانند زبان فارسی با اینکه عرب زبانان از سمت راست مینویسند اما عداد را از سمت چپ شروع به نوشتار میکنند.

شمارش ۱۱ تا ۳۰: در این بخش به آموزش و ارایه اعداد زبان عربی از عدد ۱۱ الی ۳۰ میپردازیم:

به عربیبه فارسیعددبه عربیبه فارسیعدد
واحد و عشرونبیست و یک۲۱احدی عشریازده۱۱
اثنان و عشرونبیست و دو۲۲اثنا عشردوازده۱۲
ثلاثه و عشرونبیست و سه۲۳ثلاثه عشرسیزده۱۳
اربعه و عشرونبیست و چهار۲۴اربعه عشرچهارده۱۴
خمسه و عشرونبیست و پنج۲۵خمسه عشرپانزده۱۵
سته و عشرونبیست و شش۲۶سته عشرشانزده۱۶
سبعه و عشرونبیست و هفت۲۷سبعه عشرهفده۱۷
ثمانیه و عشرونبیست و هشت۲۸تسعه عشرهجده۱۸
تسعه و عشرونبیست و نه۲۹ثمابیه عشرنوزده۱۹
ثلاثونسی۳۰عشرونبیست۲۰

 

همچنین ببینید

۱۲ نکته بسیار مهم برای تقویت و یادگیری بهتر گرامر یک زبان خارجی

گرامر، ساختاری است که یک زبان را شکل می دهد. مثل نخی که کلمات را …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *