سرخط خبرها
خانه / آلمانی | Deutsch / حروف الفبای آلمانی

حروف الفبای آلمانی

زبانچه امروز برای شما حروف الفبای آلمانی را آماده کرده. با زبانچه همراه باشید.

تلفظ زبان آلمانی یکی از قسمت های ساده این زبان است چراکه بیشتر کلمات دقیقا به همان شکلی که نوشته می شوند خوانده می شوند و این موضوع خواندن را در زبان المانی ساده می کند. البته تلفظ بسیاری از واژگان و جملات دارای نکات ریز است که در دروس تخصصی تلفظ به آنها اشاره خواهد شد.

توجه: گرچه شاید یادگیری این بخش کمی خسته کننده به نظر برسد اما بسیار مفید است. در صورتی که علاقه داشتید میتوانید به درس بعد مراجعه کنید و بعدا در مورد قواعد تلفظ اطلاعات بگیرید.

الفبای زبان آلمانی به الفبای انگلیسی که بیشتر شما با آن آشنایی دارید بسیار نزدیک است. تنها تفاوت در نحوه خواندن برخی حروف است که باید توجه زیادی به آن کنید. در جدول زیر می توانید حروف الفبای زبان آلمانی را به ترتیب مشاهده کنید. (برای شنیدن الفبا از کلید پخش استفاده کنید)

پخش‌کننده صوت

aآjیوتsاِس
bبِkکاtتِ
cتسِlاِلuاو
dدِmاِمvفاو
eاِnاِنwوِ
fاِفoاُxاِکس
gگِpپِyاِپسیلون
hهاqکوzتسِت
iایrاِر

در جدول زیر نحوه خواندن هر حرف به صورت ساده نشان داده شده:الفبای آلمانی به جز حروف اصلی چهار حرف فرعی نیز دارد. این حروف عبارتند ازä, ö, ü  و ß (به صداهای دو نقطه Umlaut /اوملاوت گفته می شود. این صداها به اندازه ظاهرشان ترسناک نیستند.)

حرف الفباصدای معمولمثال
A aآ

  Januar    Adler 

B bب Bruder    aber
C cس یا ک Christkindlmarkt    Celcius
D dد Dienstag    oder
E eاِ (کسره) essen    zuerst
F fف Freund    offen
G gگ gut    gemein
H hه Hammer   Mühle
I iای Igel    Imbiss 
J jی Jahr    jeder
K kک Kamel   Kuchen
L lل Leute    Land
M mم Mann   Ameise
N nن nicht    Münze
O oاُ (ضمه) Ostern   rot
P pپ Polizei    Apfel
Q qک Quadrat    Quelle
R rر (در لهجه رسمی چیزی بین ر و ق) Rücken    Stern
S sس یا ز summen    Maus
T tت Tyrann   acht
U uاو Universität   Mund
V vف Vogel    Nerven
W wو Wange    Schwein
X x اکس (یا ز اگر اول واژه باشد) Xylofon   Hexe
Y yی Yucca   Yeti
Z zتس (دو صدای ت و س پشت هم) Zeitung    Zigeuner

Umlaut + ß

حروفصدامثال
äصدایی مانند اِ  (کسره)

ähnlich    gähnen

öصدایی بین اّ و او که کم کم با آن آشنا می شوید. در ابتدا فرض کنید اُ

Österreich    Löwe

üصدایی شبیه او (در واقع دهان را مشابه کسره کنید اما “او” را ادا کنید)

über   müde

ßصدای س heiß    Straße

ترکیب های مهم حروف صدادار

ترکیب حروفتلفظمثال
ai / eiآی = آ + ای

bei    Mai

auآو = آ + او

auch    Auge 

eu / äuاُی = اُ + ای

Häuser    Europa 

ieای کشیده

bieten    nie 

گرچه یادگیری این حروف شاید کمی زمان بر به نظر برسد اما با کمی تمرین به تسلط خوبی دست پیدا خواهید کرد. سعی کنید برای امروز تمام حروف و نحوه تلفظ آنها را تمرین کنید و از مثال هایی که برای هر حرف قرار داده به عنوان تمرین بیشتر استفاده کنید.

همچنین ببینید

آموزش کاربردی زبان آلمانی

یادگیری نحوه معرفی خودتان در زبان آلمانی، در شروع یک گفتگوی موفق بسیار مفید است. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *